Pražský šachový festival 2018

2018 – Pražský šachový festival (14. ročník)
Memoriál Karla Opočenského – Kolo 1 | Kolo 2 | Kolo 3 | Kolo 4 | Kolo 5 | Kolo 6 | Kolo 7 | Kolo 8 | Kolo 9 | Komplet (1-9)
Zlatá Praha Open – Kolo 1 | Kolo 2 | Kolo 3 | Kolo 4 | Kolo 5 | Kolo 6 | Kolo 7 | Kolo 8 | Kolo 9 | Komplet (1-9)

Fotogalerie | photo gallery | Foto-Gallerie