Pražský šachový festival

Pražský šachový festival - Zlatá Praha

2005  Pražský šachový festival (1. ročník) 
2006  Pražský šachový festival (2. ročník) 
2007  Pražský šachový festival (3. ročník) 
2008  Pražský šachový festival (4. ročník) 
2009  Pražský šachový festival (5. ročník) 
2010  Pražský šachový festival (6. ročník) 
2011  Pražský šachový festival (7. ročník) 
2012  Pražský šachový festival (8. ročník) 
2013  Pražský šachový festival (9. ročník) 
2014  Pražský šachový festival (10. ročník) 
2015  Pražský šachový festival (11. ročník) 
2016 – Pražský šachový festival (12. ročník)
2017 – Pražský šachový festival (13. ročník)
2018 – Pražský šachový festival (14. ročník)
2020 – Pražský šachový festival (zrušeno)
2021 – Pražský šachový festival (16. ročník)